فولاد 1 - سیاه‌جامگان 0 /اولين برد فولاد برابر سياه جامگان